Інструкція по роботі з платформою Moodle

1. Що таке Moodle

Moodle – це система управління вмістом сайту, спеціально розроблена для створення онлайн циклів викладачами. Системи такого типу часто називаються системами управління навчанням (Learning Management Systems - LMS).

Автор Moodle – Martin Dougiamas. Після закінчення навчання в університеті на курсі «Комп’ютерна наука та освіта» підготував та захистив дисертацію (Ph.D.) «Використання програмного забезпечення з відкритим кодом »

Слово moodle – це абревіатура слів «Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment», в російськомовному середовищі використовується також назва «МООДУС» (Модульне об’єктно-орієнтоване динамічне управлінське середовище).

Мoodle використовується на системах, які підтримують РНР, всі дані зберігаються в єдиній базі даних: MySQL та PostgreSQL, але можуть бути використані і комерційні системи управління базами даних.

На день написання даного повідомлення офіційно зареєстровано більше 80,000 працюючих сайтів, більше ніж у 230 країнах, в тому числі і приватні сайти.

Серед країн Україна посідає не останнє, але й не чільне місце.

moodle map